Commissies 19/20

WB-Commissie

Merel Yaël Kastelein Voorzitter
Pieter Brouwer Penningmeester
Jelle Franke Secretaris
Ben Jansen Algemeen lid

IPO-Commissie

Kelvin Meyer Voorzitter
Meliz Klink Penningmeester
Ella Keijser Secretaris
Marijn Til Algemeen lid
Max Snel Algemeen lid

CT-Commissie

Ben Kenter Voorzitter
Thomas Peterman Penningmeester
Zeno de Kleine Secretaris
Darlainne Pardo Algemeen lid

MT-Commissie

Willemijn Sterken Voorzitter
Thomas Even Penningmeester
Dennis Paalman Secretaris
Antonie Veldwachter Algemeen lid
Daan Homma Algemeen lid
Sander Lodewijk Algemeen lid
Chris Oude Vrielink Algemeen lid

AkCie (Activiteitencommissie)

Remy Eijkholt Voorzitter
Joost Commu Secretaris
Tim De Roo Penningmeester
Ramon Grip Algemeen lid
Tobias Boers Algemeen lid
Jop Wolthuis Algemeen lid

CelebraCie (Feestcommissie)

Mathijs De Haan Voorzitter
Sander Versteegh Penningmeester
Daan Berghorst Secretaris
Maya Otten Algemeen lid
Ko Nusteling Algemeen lid
Matthijs de Vries Algemeen lid

ConditCie (Sportcommissie)

Charlotte Meijers Voorzitter
Sandra Schmitz Penningmeester
Maya Otten Secretaris
Merel Yaël Kastelein Algemeen lid
Yorrit Van de Kamp Algemeen lid
Annabel Faase Algemeen lid

PromoCie

Bram Floris ten Haken Voorzitter
Annabel Faase Penningmeester
Remmert Scholte Secretaris
Geron van den Ham Algemeen lid
Jop Wolthuis Algemeen lid
Kelvin Meyer Algemeen lid
Willemijn Sterken Algemeen lid

KasCo (Kascommissie)

Floris Hissink Algemeen lid
Thijmen Masin Algemeen lid
Lieke Nijhof Algemeen lid
Judith Oude Voshaar Oude Voshaar Algemeen lid
Marlou Rave Algemeen lid

Fe3Cie (activiteitencommissie voor Alumni)

Koen Zeggelaar Voorzitter
Justin Wansink Penningmeester
Bas Van Melis Secretaris
Han Disveld Algemeen lid
Maaike Helthuis Algemeen lid

BedCie (Bedrijvendagcommissie)

Marco Walda Penningmeester
Bram Floris ten Haken Secretaris
Mark Holtjer Algemeen lid
Babette Vogelsang Algemeen lid
Ludo Laane Algemeen lid
Leander Scheele Scheele Algemeen lid

LeCie (Ledenweekendcommissie)

Annabel Faase Voorzitter
Merel Yaël Kastelein Penningmeester
Babette Vogelsang Secretaris
Sander Lodewijk Algemeen lid
Imke Besten Algemeen lid
ishmee de Vos Algemeen lid

VakanCie (Studiereiscommissie)

Sander Versteegh Voorzitter
Camille Lisa Thijssen Secretaris
Nelienke Luiten Algemeen lid
Daan Homma Algemeen lid

WBintroCie

Max Boerkamp Secretaris
Jelle Franke Algemeen lid
Gijs van Huizen Penningmeester
Rutger Laging Tobias Brok Voorzitter

IPOintroCie

Colin Gerritsen Algemeen lid
kim De Haan Algemeen lid
Rik Heuten Voorzitter
Remmert Scholte Penningmeester
Max Snel Secretaris

CTintroCie

Tom Bitterling Voorzitter
Ben Kenter Algemeen lid
Mattijs Kok Secretaris
Mart Oelering Penningmeester
jens schouwink Algemeen lid
Sam in het Veld Algemeen lid

MTintroCie

Erik ten Dam Penningmeester
Niels Hoedemaker Algemeen lid
Niek Kalfsbeek Algemeen lid
Daniel Oomen Algemeen lid
Maya Otten Secretaris
Dennis Paalman Voorzitter