Commissies 19/20

WB-Commissie

Merel Yaël Kastelein Voorzitter
Pieter Brouwer Penningmeester
Jelle Franke Secretaris
Ben Jansen Algemeen lid

IPO-Commissie

Kelvin Meyer Voorzitter
Meliz Klink Penningmeester
Ella Keijser Secretaris
Romee Voskes Algemeen lid
Remy Eijkholt Algemeen lid

CT-Commissie

Ben Kenter Voorzitter
Thomas Peterman Penningmeester
Zeno de Kleine Secretaris
Tim De Roo Algemeen lid
Darlainne Pardo Algemeen lid

MT-Commissie

Willemijn Sterken Voorzitter
Thomas Even Penningmeester
Dennis Paalman Secretaris
Antonie Veldwachter Algemeen lid
Daan Homma Algemeen lid
Sander Lodewijk Algemeen lid
Chris Oude Vrielink Algemeen lid

AkCie (Activiteitencommissie)

Remy Eijkholt Voorzitter
Tim De Roo Penningmeester
Ramon Grip Secretaris
Joost Commu Algemeen lid
Tobias Boers Algemeen lid
Jop Wolthuis Algemeen lid
Niek van der Kolk Algemeen lid

CelebraCie (Feestcommissie)

Mathijs De Haan Voorzitter
Sander Versteegh Penningmeester
Daan Berghorst Secretaris
Maya Otten Algemeen lid
Ko Nusteling Algemeen lid
Matthijs de Vries Algemeen lid

ConditCie (Sportcommissie)

Charlotte Meijers Voorzitter
Sandra Schmitz Penningmeester
Maya Otten Secretaris
Merel Yaël Kastelein Algemeen lid
Yorrit Van de Kamp Algemeen lid
Annabel Faase Algemeen lid

PromoCie

Bram Floris ten Haken Voorzitter
Annabel Faase Penningmeester
Remmert Scholte Secretaris
Elwin Blom Algemeen lid
Geron van den Ham Algemeen lid
Jop Wolthuis Algemeen lid
Kelvin Meyer Algemeen lid
Remy Eijkholt Algemeen lid
Willemijn Sterken Algemeen lid

KasCo (Kascommissie)

Floris Hissink Algemeen lid
Thijmen Masin Algemeen lid
Lieke Nijhof Algemeen lid
Judith Oude Voshaar Algemeen lid
Marlou Rave Algemeen lid

Fe3Cie (Almumnicommissie)

Koen Zeggelaar Voorzitter

BedCie (Bedrijvendagcommissie)

Marco Walda Penningmeester
Bram Floris ten Haken Secretaris
Babette Vogelsang Algemeen lid

LeCie (Ledenweekendcommissie)

Annabel Faase Voorzitter
Merel Yaël Kastelein Penningmeester
Babette Vogelsang Secretaris
Sander Lodewijk Algemeen lid
Imke Besten Algemeen lid
ishmee de Vos Algemeen lid

VakanCie (Studiereiscommissie)

Sander Versteegh Voorzitter
Camille Lisa Thijssen Secretaris
Nelienke Luiten Algemeen lid
Jelle Franke Algemeen lid
Daan Homma Algemeen lid

IntroCie WB

Er zitten geen leden in deze groep

IntroCie IPO

Er zitten geen leden in deze groep

IntroCie CT

Er zitten geen leden in deze groep

IntroCie MT

Er zitten geen leden in deze groep

Onze sponsoren